DOZP Zborovice

Poslání

Posláním Domova je poskytovat podporu a péči dospělým klientům s vysokou mírou potřebné péče v základních životních dovednostech. Tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb klientů s rozvojem podpory jejich samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem klientů, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání, či prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíl služby

Zachovat či zvyšovat soběstačnost klienta, podporovat a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání, či prohlubování nepříznivé sociální situace. Na základě individuálního přístupu zvyšovat seberealizaci klientů.

Cílová skupina

Cílová skupina klientů Domova jsou osoby s mentálním, zdravotním, tělesným a s kombinovaným postižením. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, vyžadující 24 hodinovou podporu, pomoc, péči.

Cílová skupina:

  • Osoby s kombinovaným postižením
  • Osoby s mentálním postižením
  • Osoby s tělesným postižením
  • Osoby se zdravotním postižením – specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách.

Věková kategorie klientů:

  • Dospělí 27 – 64 let
  • Mladší senioři do 65 let
  • Senioři nad 65 let


Kapacita zařízení je 49 lůžek.

Mgr. et Bc. Ludmila Škrabalová Hájková, MBA, LL.M.

Vedoucí zařízení

+420 731 401 129
ludmila.skrabalova-hajkova@sslhana.cz

Bc. Svozílková Radka

Sociální pracovnice

+420 734 760 974
radka.svozilkova@sslhana.cz

Bc. Kameníková Nikola

Sociální pracovnice

+420 739 544 337, +420 573 369 017
nikola.kamenikova@sslhana.cz

Glozová Jaromíra

Účetní
+420 734 523 256
jaromira.glozova@sslhana.cz

Adamíková Marie

Účetní
+420 739 421 971
marie.adamikova@sslhana.cz

Holásková Simona

Vedoucí sestra zdravotního úseku
+420 737 991 827
simona.holaskova@sslhana.cz

Fotogalerie

Aktuality

Masopustní přípravy

Na čtvrtek 16.února připadá tzv. Tučný čtvrtek, který je součástí masopustních tradic. K Tučnému čtvrtku patří hody. Na vesnicích se s tímto dnem pojí zabijačky a hodovalo

Zobrazit aktualitu

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?