Chráněné bydlení
Bystřice pod Hostýnem

O chráněném bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Bystřice pod Hostýnem je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.
Prostřednictvím služby chráněné bydlení pomáháme klientům v rozvoji samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. Služba je spojena s podporou při vedení domácnosti, v péči o vlastní osobu apod.
Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením.

Věková kategorie klientů:

  • Mladí dospělí 19 – 26 let
  • Dospělí 27 – 64 let
  • Mladší senioři 65 – 80 let

Celková kapacita zařízení je 18 lůžek.

Kapacita CHB Tyršova 1145 je 10 lůžek.
Kapacita CHB Nádražní 791 je 8 lůžek.

Mgr. Milena Pšenčíková

Vedoucí komunitních služeb

+420 734 662 319
milena.psencikova@sslhana.cz

Mgr. Vojáčková Lada

Sociální pracovnice

+420 731 393 700
lada.vojackova@sslhana.cz

Fotogalerie CHB Tyršova 1145


Fotogalerie CHB Nádražní 791

Aktuality

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?