DZR Kvasice

Poslání

Vytváříme bezpečný a vstřícný domov lidem, kterým život s duševním onemocněním neumožňuje žít běžným způsobem života, protože potřebují trvalou podporu, pomoc, péči a ochranu. Podporujeme zachování přirozených vztahových vazeb a umožnění takového způsobu života, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu ve společnosti.

Cíl služby

  • Poskytnutí podpory a pomoci osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci tak, aby prostřednictvím této pomoci mohli žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
  • Poskytování takové míry pomoci a podpory, která je, přizpůsobena individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.
  • Zachování a rozvíjení vztahů.
  • Smysluplné nabízení využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení dovedností a schopností.
  • Empatický a odpovědný personál, který se odborně vzdělává a má pro svou práci vytvořeny vhodné podmínky.
  • Služba, která je schopná reagovat na nové odborné poznatky, měnící se potřeby svých klientů i případné společenské změny.

Cílová skupina

lovou skupinu služby tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychotických a afektivních poruch, v jehož důsledku potřebují  trvalou podporu a pomoc. Do domova jsou přijímáni klienti, kteří dovršili 50 let.

Kapacita zařízení je 69 lůžek.

Bc. Hana Obadalová

Pověřená vedením zařízení

+420 732 383 751
hana.obadalova@sslhana.cz

Mgr. Irena Horková

Vedoucí sociálního úseku

+420 734 691 183, +420 575 759 649
irena.horkova@sslhana.cz

Bc. Kateřina Vaculíková

Sociální pracovnice

+420 731 025 866
katerina.vaculikova@sslhana.cz

Lucie Králíková

Vedoucí sestra zdravotního úseku

+420 733 166 638
lucie.kralikova@sslhana.cz

Irena Tesaříková

Účetní

+420 571 897 624
irena.tesarikova@sslhana.cz


Ošetřovna, stálá služba

+420 731 594 845, +420 573 358 009

Fotogalerie

Aktuality

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?