DOZP Javorník, Chvalčov

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

Pravidelně sledujeme epidemiologické informace, reagujeme průběžně na situaci v regionu a upravujeme podle ní i režim návštěv našich klientů.

Proto s ohledem na aktuálně zvýšený výskyt respiračních onemocnění si Vás dovolujeme požádat, abyste odložili návštěvu, pokud máte i mírné příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) anebo pokud jste v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s probíhajícím respiračním onemocněním.

Dále pak při setkání s klientem na všech zařízeních doporučujeme používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je espirátor nebo jednorázová ústenka či rouška.

Děkujeme za spolupráci a pochopení, snažíme se chránit především Vaše blízké.

O domově pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností přiměřenou podporu a pomoc, k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

CílOVÁ SKUPINA

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) od 18-ti let věku, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Věková kategorie klientů:

  • Dospělí 18 – 26 let
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)

Mgr. Šťastný Tomáš

Vedoucí zařízení

+420 737 120 679, +420 573 380 063
tomas.stastny@sslhana.cz

Mgr. Ryšicová Anna

Sociální pracovnice

+420 734 523 279
anna.rysicova@sslhana.cz

Mgr. Kroupová Jitka

(dříve Ovčáčíková)
Sociální pracovnice

+420 733 499 016
jitka.ovcacikova@sslhana.cz

Zábranská Miroslava

Vrchní sestra

+420 573 380 064
miroslava.zabranska@sslhana.cz

Novosádová Zuzana

Účetní

+420 573 380 064
zuzana.novosadova@sslhana.cz

Kapacita zařízení je 59 lůžek.

Fotogalerie

Aktuality

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?