Chráněné bydlení Kroměříž

O chráněném bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení v Kroměříži je umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory.

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek).

Věková kategorie KLIENTŮ:

  • Dospělí 18 – 26 let
  • Dospělí 27 – 64 let
  • Dospělí 65 – 80 let

Celková kapacita zařízení je 21 lůžek.

Kapacita zařízení Kroměříže je 14 lůžek.
Kapacita zařízení Morkovice je 7 lůžek.

Mgr. Milena Pšenčíková

Vedoucí komunitních služeb

+420 734 662 319
milena.psencikova@sslhana.cz

Mgr. Šamanová Andrea

Sociální pracovnice
Kroměříž
+420 734 280 188
andrea.samanova@sslhana.cz

Navrátilová Jana, DiS.

Sociální pracovnice
Morkovice

+420 604 170 835
jana.navratilova@sslhana.cz

Fotogalerie

Aktuality

Návštěva tří králů

Jako každým rokem, i letos do Chráněného bydlení Kroměříž zavítali Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Svým koledováním popřáli klientům vše dobré do nového

Zobrazit aktualitu

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?