DOZP Kvasice

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je poskytnutí pobytové sociální služby lidem, kteří se v důsledku zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní péči. Jsme schopni komplexně pečovat, pomáhat, podporovat a uspokojovat základní potřeby klientů a rozvíjet jejich potenciál. Ale neumíme a ani nechceme nahradit rodinu v její citové a vztahové bohatosti.

Cíl služby

Naplnění základních činností ze zákona Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením (ve smyslu mentální postižení + fyzické postižení a mentální postižení + smyslové postižení)

Věková kategorie klientů:

Věková kategorie pro přijetí v Domově pro osoby se zdravotním postižením:

 • mladí dospělí: 18 – 26 let
 • dospělí 27 – 50 let

Kapacita zařízení je 20 lůžek.

Bc. Rohanová Jana, DiS.

Vedoucí zařízení

+420 723 363 808, +420 573 358 416
jana.rohanova@sslhana.cz

Bc. Jitka Popovská, DiS.

Sociální pracovník

+420 734 262 115, +420 573 358 007
jitka.popovska@sslhana.cz

Lucie Králíková

Vedoucí sestra Zdravotního úseku

+420 733 166 638
lucie.kralikova@sslhana.cz

Zdravotní sestry

+420 704 609 010, +420 573 358 007
sestra.kvasice@sslhana.cz

Fotogalerie

Aktuality

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?