O nás

Sociální služby Haná, p. o. vznikly od 1. 1. 2023 a jsou příspěvkovou organizací Zlínského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním organizace je zajišťovat kvalitní a komplexní péči s lidským a profesionálním přístupem.

Cílem organizace je rozvíjet, udržovat, či zachovat soběstačnost klientů s ohledem na jejich potřeby tak, aby byla vždy zachována jejich individualita a důstojnost.

Naše zásady jsou:

Etika – řídíme se Etickým kodexem organizace a Listinou základních práv a svobod.

Lidský a profesionální přístup – podporujeme vzdělanost našich pracovníků a růst jejich potenciálů.

Individualita – respektujeme individuální potřeby našich klientů a podporujeme individuální přístup ke klientům a i k pracovníkům organizace.

Respektování práv a důstojnosti – zachováváme práva klientů, dbáme na důstojný přístup a důstojný život.

Rovnoprávnost – sociální služby poskytujeme všem za stejných podmínek.

Nezávislost – neprohlubujeme závislost klientů na sociální službě.

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?