DOZP Javorník, Chvalčov

O domově pro osoby se zdravotním postižením

Informace k Nadačnímu fondu Gemáček a Javorníček:

V roce 2002 založili po dlouholeté spolupráci majitelé firmy GEMMA Brno s vedoucími pracovníky Domova Javorník Nadační fond GEMÁČEK A JAVORNÍČEK. Hlavním účelem je zkvalitnění života osobám s mentálním postižením. Množství uspořádaných akcí a hodnotných darů svědčí o jeho skvělé a obětavé práci.

NADAČNÍ FOND GEMÁČEK A JAVORNÍČEK

  • sídlo NF: Mendlovo nám. 15a
                   603 00 Brno
  • telefon: 728 749 432, 737 120 679
  • e-mail: gemacekajavornicek@seznam.cz
  • bankovní spojení NF: KB Brno-město
  • číslo účtu: 27-7493780237/0100