Chráněné bydlení Morkovice

O chráněném bydlení

Poslání

Posláním Chráněného bydlení v Morkovicích je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory.

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které nejsou zcela imobilní).

Věková kategorie klientů:

  • Dospělí 19 – 26 let
  • Dospělí 27 – 64 let
  • Dospělí 65 – 80 let

Kapacita zařízení je 7 lůžek.

Bc. Rohanová Jana, DiS.

Vedoucí zařízení

+420 723 363 808, +420 573 358 416
jana.rohanova@sslhana.cz

Navrátilová Jana, DiS

Sociální pracovnice

+420 604 170 835
jana.navratilova@sslhana.cz

Fotogalerie

Aktuality

Kde nás najdete?

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?