Světový den sociální práce

Dnes je Světový den sociální práce, který je věnovaný sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Velmi dobře si uvědomuji, jak je tato práce náročná a co všechno obnáší. S respektem a pokorou přistupuji ke všem, kteří v sociálních službách pracujete a vkládáte do něj kus svého srdce.

Chtěla bych vám aspoň touto cestou popřát krásný svátečný den a současně vám z celého srdce vyjádřit poděkování za práci, kterou v sociálních službách odvádíte.

Nesmírně si vaší práce cením.

Krásný den a DĚKUJI.

S úctou k vám

Alena Mazurová, ředitelka SSL Haná

Další příspěvky

Přejeme krásné Velikonoce

Krásné Velikonoce přejeme všem našim zaměstnancům i klientům, jejich rodinám i přátelům a všem, se kterými spolupracujeme, a kteří nás podporují. Za krásnou velikonoční výzdobu

Světový den sociální práce

Dnes je Světový den sociální práce, který je věnovaný sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Velmi dobře si uvědomuji, jak je tato práce náročná a

Krásný Mezinárodní den žen

Dnes 8. března slavíme Mezinárodní den žen. Od roku 1975 je svátek uznán Organizací spojených národů a připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost,