Poděkování

Za chvíli to bude téměř měsíc, od vzniku naší organizace SSL Haná.
Tímto bych chtěla z celého srdce poděkovat všem kolegům a kolegyním za trpělivost, skvělou spolupráci a energii, díky které zvládáme řešit náročné situace, které souvisí se vznikem nové organizace. Myslím si, že již nyní se ukázalo, jak spolu dokážeme efektivně spolupracovat a překonávat překážky.
Děkuji nejen za váš profesionální přístup, ale za lidskost a pokoru, se kterou k pracovním úkolům přistupujete.

Jsem přesvědčená, že vše společně zvládneme.

S úctou

Mgr. Alena Mazurová

Další příspěvky

Mezinárodní den sester a Den matek

Děkujeme, sestřičky❤️‍🩹👩‍⚕️ Každý rok, 12. května je tento den na celém světě připomínán jako Mezinárodní den sester 👩‍⚕️ na počest válečné hrdinky a zakladatelky moderního

Přejeme krásné Velikonoce

Krásné Velikonoce přejeme všem našim zaměstnancům i klientům, jejich rodinám i přátelům a všem, se kterými spolupracujeme, a kteří nás podporují. Za krásnou velikonoční výzdobu

Světový den sociální práce

Dnes je Světový den sociální práce, který je věnovaný sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Velmi dobře si uvědomuji, jak je tato práce náročná a