Poděkování

Za chvíli to bude téměř měsíc, od vzniku naší organizace SSL Haná.
Tímto bych chtěla z celého srdce poděkovat všem kolegům a kolegyním za trpělivost, skvělou spolupráci a energii, díky které zvládáme řešit náročné situace, které souvisí se vznikem nové organizace. Myslím si, že již nyní se ukázalo, jak spolu dokážeme efektivně spolupracovat a překonávat překážky.
Děkuji nejen za váš profesionální přístup, ale za lidskost a pokoru, se kterou k pracovním úkolům přistupujete.

Jsem přesvědčená, že vše společně zvládneme.

S úctou

Mgr. Alena Mazurová

Další příspěvky