Poděkování za rok 2023 a novoroční přání

Milé kolegyně, kolegové, obchodní partneři,

blíží se nám konec roku 2023 a já bych vám všem velmi ráda poděkovala za spolupráci v tomto roce a vyjádřila přání do roku nového.

Tento rok byl pro nás, jako pro nového poskytovatele sociálních služeb velmi náročný a o to více si vážím vaší spolupráce a energie, kterou jste do všech změn, kterých nebylo málo, 💯 vložili.

V tomto roce jsme společně ušli obrovský kus cesty, která nebyla vůbec jednoduchá.

První část roku byla velmi náročná pro zajištění chodu organizace jako celku jak po technické, tak po provozní stránce, což se stabilizovalo až na konci první poloviny roku.

V druhé polovině roku jsme dokázali organizaci zastabilizovat personálně.

Vznikly nové pracovní pozice, za což jsem velmi ráda, jelikož nám to umožnilo zefektivnit a urychlit provozní a technické procesy (opravy, investiční záměry) a uvolnit ruce pracovníkům, kteří tyto pozice suplovali v rámci svých pozic. Za to jim chci velmi poděkovat, protože odvedli neuvěřitelný kus práce. 👍

Jsem velmi pyšná na to, že jsme v průběhu roku dokázali zkvalitnit život našim klientům ať už nákupem nových lůžek, matrací, lůžkovin a kompenzačních pomůcek, či individualizováním péče. V rámci našich zařízení jsme se podíleli na implementaci inovativních technologií do sociálních služeb, což je pro nás velkou výzvou i do budoucího období. Našim klientům se snažíme zkvalitňovat život i tím, že postupně budujeme 🔝 nová bydlení, která jim umožní žít běžným životem.

Kvalita poskytované péče a usnadnění práce našim zaměstnancům je pro nás prioritou a bude prioritou číslo jedna i v dalších letech.

V oblasti sociální a zdravotní péče ❤️‍🩹 proběhly a probíhají velké změny, ve kterých budeme pokračovat v nadcházejících letech, které cílí na individualizovanou a komplexní péči, spolupráci s opatrovníky, či rodinami našich klientů.

Velmi významnou změnu vnímám u uchopení a nastavení nových procesů a změn v oblasti nutriční a paliativní péče. 👌

Pro naše zaměstnance se podařilo vybudovat nové pracovní zázemí a zajistit další benefity, preferujeme také vzdělávání 📚 zaměstnanců, které rozvíjí nejen jejich odbornost, ale také jejich osobní potenciál.

Při realizování všech změn se ukázalo, že jsme dokázali na „novém“ ředitelství vybudovat stabilní tým zaměstnanců, kteří jsou nejen odborníky ve své oblasti, ale jejich lidský a kolegiální přístup je oporou a podporou pro všechny zaměstnance SSL Haná.

Moje představa do nového roku je pokračovat ve změnách, které v tomto roce byly nastartovány, realizovat investiční a provozní záměry, zkvalitňovat péči a život klientům a mít spokojený a odborný tým zaměstnanců.🔝👏

Všem mým kolegyním, kolegům, obchodním partnerům, spolupracujícím organizacím a v neposlední řadě zřizovateli bych chtěla z celého ❤️srdce poděkovat za podporu a spolupráci v letošním roce.

Klidné prožití svátků vánočních 🎄 s těmi, které máme rádi a do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí 🍀, lásku a splnění všech osobních i pracovních cílů.

Těším se na spolupráci v NOVÉM ROCE.

S ÚCTOU A OBDIVEM

Alena Mazurová, ředitelka SSL Haná

 

Další příspěvky