Podporujeme Pečujeme Pomáháme

… na základě individuálních potřeb každého člověka …

Sociální služby Haná

Organizace působící na Kroměřížsku, zastřešuje Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy se zvláštním režimem a Chráněná bydlení. 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV

Pravidelně sledujeme epidemiologické informace, reagujeme průběžně na situaci v regionu a upravujeme podle ní i režim návštěv našich klientů.

Proto s ohledem na aktuálně zvýšený výskyt respiračních onemocnění si Vás dovolujeme požádat, abyste odložili návštěvu, pokud máte i mírné příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) anebo pokud jste v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s probíhajícím respiračním onemocněním.

Dále pak při setkání s klientem na všech zařízeních doporučujeme používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo jednorázová ústenka či rouška.

Děkujeme za spolupráci a pochopení, snažíme se chránit především Vaše blízké.


Příspěvková organizace

Podporujeme, pomáháme a pečujeme …

Sociální služby Haná, p.o., vznikly od 1. 1. 2023 a jsou příspěvkovou organizací Zlínského kraje, která poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním organizace je zajišťovat kvalitní a komplexní péči s lidským a profesionálním přístupem.

Cílem organizace je rozvíjet, udržovat, či zachovat soběstačnost klientů, s ohledem na jejich potřeby tak, aby byla vždy zachována jejich individualita a důstojnost.

Individuální přístup

Potřebuje ho každý z nás, každý z nás je osobnost.

Profesionalita

Odraz kvality v poskytovaných službách, kterou si chráníme.

Podpora-pomoc-péče

Rozlišuje náročnost míry potřebné péče.

Komplexnost

Sociálně – zdravotní péče týmového charakteru.

Dobře se o vás postaráme

Jak se stát klientem?

Aktuality

Naši partneři